Život

Razumijevanje ekonomskog "klina"

Razumijevanje ekonomskog "klina"

U ekonomskom kontekstu, "klin" je jaz između cijene koju kupac plaća (tj. Cijena potrošačke cijene ili cijene potražnje "i cijene koju je prodavač primio (tj. Cijena proizvođača ili cijena ponude) u zamjeni Na slobodnom tržištu nema klina jer sva plaćanja od kupca idu izravno prodavaču proizvoda, ali klin može postojati, na primjer, na tržištima na kojima se porez plaća trećoj strani. U takvim slučajevima , klin postoji u iznosu poreza (po jedinici) i predstavlja udaljenost između krivulja potražnje i ponude kod ravnotežne količine na tržištu s porezom.